Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Rawa Mazowiecka

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Rawa Mazowiecka
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rawa Mazowiecka
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
452362002 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452120006 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5265727