Przebudowa ul. 3 Maja w Słupcy

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ul. 3 Maja w Słupcy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Słupca
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 26/02/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127301 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
Numer korekty 5265619