Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem przy PSP w Czarni

Roboty wykończeniowe, remonty budynków - Roboty w zakresie ślusarki

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem przy PSP w Czarni
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Czarnia
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
715000003 Usługi związane z budownictwem
713000001 Usługi inżynieryjne
713500006 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712450007 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 5265597