"Wykonanie robót podobnych dla zadania pn.: „Przebudowa DW nr 720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie” - nr postępowania 004/24

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł "Wykonanie robót podobnych dla zadania pn.: „Przebudowa DW nr 720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie” - nr postępowania 004/24
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
Numer wyniku 5265495