Dostawa mleka i przetworów mleczarskich przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania 35 WOG w 2023 roku.

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa mleka i przetworów mleczarskich przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania 35 WOG w 2023 roku.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rząska
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 155510005 Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
155110003 Mleko
Numer wyniku 5265440