Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Horyniec-Zdrój
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer wyniku 5265424