„ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO W RAMACH ZADANIA PN. »POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RYTWIANY«”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO W RAMACH ZADANIA PN. »POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RYTWIANY«”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rytwiany
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 715410002 Usługi zarządzania projektem budowlanym
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer wyniku 5265238