Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 w ilości 25 ton

Produkty chemiczne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 w ilości 25 ton
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Piła
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 245420005 Polimery akrylowe w formach podstawowych
Numer wyniku 5265181