Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Grębocice
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453200006 Roboty izolacyjne
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5265149