Przebudowa drogi gminnej na działce nr 246 w Komarówce

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej na działce nr 246 w Komarówce
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ostaszewo
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5265140