Świadczenie przez Wykonawcę usług serwisu i bieżącej konserwacji nad wdrożonym u Zamawiającego Systemem EDUNET

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie przez Wykonawcę usług serwisu i bieżącej konserwacji nad wdrożonym u Zamawiającego Systemem EDUNET
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tarnów
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Numer wyniku 5265036