Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID 19
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Grodziczno
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
452332513 Wymiana nawierzchni
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer wyniku 5264923