Dostawa wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro, środków dezynfekcyjnych i dezynfekcyjno myjących.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro, środków dezynfekcyjnych i dezynfekcyjno myjących.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Pilchowice
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 27/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 330000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
336965000 Odczynniki laboratoryjne
331400003 Materiały medyczne
331410000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Numer przetargu 5264909