Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-687/23

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-687/23
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452612006 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
452144004 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
Numer wyniku 5264893