Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie oraz bezpłatny odbiór i utylizacja tablic wycofanych z użytku

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie oraz bezpłatny odbiór i utylizacja tablic wycofanych z użytku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Oleśnica
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 301950002 Tablice
315232000 Trwałe znaki informacyjne
Numer wyniku 5264880