D/97/2023 Modernizacja systemu wizyjnego Auli Błękitnej

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały - Maszyny biurowe, urządzenia komputerowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł D/97/2023 Modernizacja systemu wizyjnego Auli Błękitnej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 323000006 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
323220006 Urządzenia multimedialne
386521001 Projektory
Numer wyniku 5264835