Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krosno
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 05/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332922 Instalowanie urządzeń ochronnych
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Numer przetargu 5264818