WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU BIERDZANY–SZUMIRAD OD KM 2+950 DO KM 4+050

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU BIERDZANY–SZUMIRAD OD KM 2+950 DO KM 4+050
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 22/02/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332214 Malowanie nawierzchi
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer korekty 5264799