Rozbudowa ulicy Władysława Reymonta w Brodnicy poprzez budowę chodnika na odcinku o długości 151 m.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa ulicy Władysława Reymonta w Brodnicy poprzez budowę chodnika na odcinku o długości 151 m.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Brodnica
Data publikacji 2024-02-19
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5264762