Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Mickiewicza w mieście Dobra zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz STWiORB, załączonymi do postępowania.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Mickiewicza w mieście Dobra zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz STWiORB, załączonymi do postępowania.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dobra
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 05/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324532 Roboty budowlane w zakresie upustów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer przetargu 5264520