Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łapy
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 05/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331402 Roboty drogowe
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5264512