Budowa Centrum Sportu i Rekreacji MORGI w Łodygowicach – Polski Ład

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa Centrum Sportu i Rekreacji MORGI w Łodygowicach – Polski Ład
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łodygowice
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 05/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 375352009 Wyposażenie placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
454430004 Roboty elewacyjne
454322109 Wykładanie ścian
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452625226 Roboty murarskie
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332269 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
452331402 Roboty drogowe
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Numer przetargu 5264421