Prowadzenie i koordynacja oraz monitorowanie i ewaluacja pięciu tematycznych sieci współpracy i samokształcenia w ramach wybranych obszarów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Prowadzenie i koordynacja oraz monitorowanie i ewaluacja pięciu tematycznych sieci współpracy i samokształcenia w ramach wybranych obszarów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 29/02/2024
Kod CPV 794190004 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
Numer przetargu 5263955