TPm-10/24 Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem płatkarki (wytwornicy lodu) wraz z przeszkoleniem personelu

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł TPm-10/24 Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem płatkarki (wytwornicy lodu) wraz z przeszkoleniem personelu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2024-02-16
Data składania ofert 26/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Numer przetargu 5263012