Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach. Zadanie realizowane ze Środków Spółki CPK w zakresie wsparcia placówek oświatowych.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach. Zadanie realizowane ze Środków Spółki CPK w zakresie wsparcia placówek oświatowych.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Baranów
Data publikacji 2024-02-16
Kod CPV 433250007 Wyposażenie parków i placów zabaw
450000007 Roboty budowlane
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Numer wyniku 5262954