„Przebudowa i remont w budynku zlokalizowanego przy ul. Piotra Skargi 30 w Wałbrzychu”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa i remont w budynku zlokalizowanego przy ul. Piotra Skargi 30 w Wałbrzychu”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wałbrzych
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453312101 Instalowanie wentylacji
453200006 Roboty izolacyjne
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452113404 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Numer wyniku 5190483