Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk od km 10+930 do km 15+770

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk od km 10+930 do km 15+770
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Włodawa
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5190480