Nowoczesne remizy - centrami kulturalnymi wsi

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Nowoczesne remizy - centrami kulturalnymi wsi
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Miedźno
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
345147000 Platformy ruchome
390000002 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
392210007 Sprzęt kuchenny
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5190462