Zakup wyposażenia laboratorium biotworzyw i nowych materiałów jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup wyposażenia laboratorium biotworzyw i nowych materiałów jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 337930005 Laboratoryjne wyroby szklane
331911109 Autoklawy
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
391800007 Meble laboratoryjne
429311002 Wirówki laboratoryjne i akcesoria
423100002 Palniki
Numer wyniku 5190427