Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ulhówek w 2023 roku

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ulhówek w 2023 roku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ulhówek
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 900000007 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
905000002 Usługi związane z odpadami
905132008 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Numer wyniku 5190419