Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Remont odcinka drogi gminnej nr 228113G – ulicy Hallera w Gniewie”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Remont odcinka drogi gminnej nr 228113G – ulicy Hallera w Gniewie”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gniew
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer wyniku 5190415