Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Starym Sączu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Starym Sączu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Stary Sącz
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 5190311