dostawa defektoskopu ultradźwiękowego z kablami i głowicami do metody przejścia dla WIMiC - KC-zp.272-654/23

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł dostawa defektoskopu ultradźwiękowego z kablami i głowicami do metody przejścia dla WIMiC - KC-zp.272-654/23
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 384300008 Aparatura do wykrywania i analizy
Numer wyniku 5190292