II. Wyposażenie ośrodka Senior+

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł II. Wyposażenie ośrodka Senior+
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Mińsk Mazowiecki
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 300000009 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
390000002 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
397000009 Sprzęt gospodarstwa domowego
Numer wyniku 5190277