Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy bud mieszk przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy bud mieszk przy ul. Przemysłowa 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rybnik
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5190245