Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Radymno
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 397100002 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
391000003 Meble
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454421008 Roboty malarskie
454421101 Malowanie budynków
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454322109 Wykładanie ścian
454321005 Kładzenie i wykładanie podłóg
454321304 Pokrywanie podłóg
454321122 Kładzenie nawierzchni
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454211108 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
513130009 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
Numer wyniku 5190208