Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wsola Gmina Jedlińsk w ramach II etapu”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wsola Gmina Jedlińsk w ramach II etapu”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Jedlińsk
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer wyniku 5190177