REMONT DROGI GMINNEJ OWCZARY „KOZYLÓW” NR 270954K ORAZ REMONT DROGI GMINNEJ BODAKI „JAMUŁACZ” NR 270949K W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE SĘKOWA

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł REMONT DROGI GMINNEJ OWCZARY „KOZYLÓW” NR 270954K ORAZ REMONT DROGI GMINNEJ BODAKI „JAMUŁACZ” NR 270949K W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA DRÓG W GMINIE SĘKOWA
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Sękowa
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5190063