Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kobiór
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 23/01/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454531008 Roboty renowacyjne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
Numer korekty 5190039