SZP/242-402/2023 Dostawa wielokanałowego modułowego systemu pomiarowego do rejestracji pomiarów z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i czujników ICP ...

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł SZP/242-402/2023 Dostawa wielokanałowego modułowego systemu pomiarowego do rejestracji pomiarów z wykorzystaniem czujników tensometrycznych i czujników ICP ...
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 316440002 Różne rejestratory danych
Numer wyniku 5190008