„Usługi geodezyjne (w tym: pomiary geodezyjne do ustalenia przebiegu linii brzegu oraz sporządzenie wykazów synchronizacyjnych) dla obszarów objętych załączonym wykazem”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Usługi geodezyjne (w tym: pomiary geodezyjne do ustalenia przebiegu linii brzegu oraz sporządzenie wykazów synchronizacyjnych) dla obszarów objętych załączonym wykazem”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 713540004 Usługi sporządzania map
Numer wyniku 5189990