Dostawa: czytnika E-booków, narzędzia do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych, telekonwertera do aparatu bezlusterkowego, konwertera sygnału audio i monitora odsłuchowego

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały - Maszyny biurowe, urządzenia komputerowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa: czytnika E-booków, narzędzia do mobilnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych, telekonwertera do aparatu bezlusterkowego, konwertera sygnału audio i monitora odsłuchowego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Olsztyn
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 323300005 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
323220006 Urządzenia multimedialne
386530007 Aparatura do laboratoriów fotograficznych
381121004 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
Numer wyniku 5189981