Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łukowica
Data publikacji 2024-01-16
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452360000 Wyrównywanie terenu
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer korekty 5189980