„Remont drogi gminnej publicznej Nr: 103622 długości 532,5 m w miejscowości Grochowe”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Remont drogi gminnej publicznej Nr: 103622 długości 532,5 m w miejscowości Grochowe”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tuszów Narodowy
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332238 Wymiana nawierzchni drogowej
452331402 Roboty drogowe
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5189961