Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R Tryńcza- Chodaczów - Laszczyny w trybie zaprojektuj - wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R Tryńcza- Chodaczów - Laszczyny w trybie zaprojektuj - wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Grodzisko Dolne
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
715000003 Usługi związane z budownictwem
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
715210006 Usługi nadzorowania placu budowy
713000001 Usługi inżynieryjne
713500006 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
713510003 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713250002 Usługi projektowania fundamentów
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 5189918