Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w 2023 r. cz 1-9

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w 2023 r. cz 1-9
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Żywiec
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 155000003 Produkty mleczarskie
155110003 Mleko
Numer wyniku 5189806