„Budowa/przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia ulicznego” II

Oznakowanie drogowe Oświetlenie drogowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Budowa/przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia ulicznego” II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Podegrodzie
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
713561009 Usługi kontroli technicznej
713240005 Usługi mierzenia ilości
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 5189790