Przebudowa pętli autob. w Dziekanowie Leśnym w ramach zad. Przebudowa drogi na odc. od ul. Konopnickiej do przedszk. samorząd. w Dziek. Leśnym wraz z bud. pętli autobusowej i wymianą oświetlenia”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa pętli autob. w Dziekanowie Leśnym w ramach zad. Przebudowa drogi na odc. od ul. Konopnickiej do przedszk. samorząd. w Dziek. Leśnym wraz z bud. pętli autobusowej i wymianą oświetlenia”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łomianki
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332623 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5189746