Dostawa wyposażenia studia e-learningu

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały - Maszyny biurowe, urządzenia komputerowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa wyposażenia studia e-learningu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dęblin
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
386500006 Sprzęt fotograficzny
Numer wyniku 5189654