Dostawa odczynników laboratoryjnych i chlorku złota określonych w 3 pakietach.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa odczynników laboratoryjnych i chlorku złota określonych w 3 pakietach.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 24/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 243121201 Chlorki
336965000 Odczynniki laboratoryjne
Numer przetargu 5189628